ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

Διάθεση Λογισμικού HEAL-DSPACE -- ως Υπηρεσίας (Software As a Service)

Η υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου (IA) HEAL-DSPACE προσφέρεται στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, και όχι μόνο, με τη μορφή Software As a Service (SaaS) - [HEAL-DSPACE As a Service]. Η Κεντρική Ομάδα Υλοποίησης του ΣΕΑΒ προσφέρει τόσο στα Ιδρύματα που κατά τη φάση σχεδιασμού του προγράμματος δήλωσαν συμμετοχή, όσο και σε Ιδρύματα που υλοποιούν αυτόνομες δράσεις τις εξής δυνατότητες:

 • Παραμετροποίηση και εγκατάσταση σε VMs (Virtual Machines) που παρέχονται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).
 • Υπηρεσίες αυτόματου εμπλουτισμού με δεδομένα από διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις ηλεκτρονικών πηγών (π.χ. WoS, Scopus, Microsoft Academic Search).
 • Υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης της βασικής υποδομής σε σχέση με τις εκδόσεις που θα προκύπτουν από τη Διεθνή Κοινότητα ανάπτυξης του DSPACE, με στόχο την ομοιογένεια στη λειτουργία των ΙΑ.
 • Πρόσβαση σε αναλυτική τεκμηρίωση και σε επιπρόσθετα εργαλεία που θα προκύψουν κατά τη φάση των δράσεων εμπλουτισμού των ΙΑ.
 • Γραφείο αρωγής και εκπαίδευσης σε επίπεδο τεχνικών διαχειριστών.

 

Τα σημαντικότερα οφέλη από την επιλογή και χρήση της υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα:

 • Σαφέστερη και πληρέστερη εικόνα των αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στα συμμετέχοντα ιδρύματα/φορείς και ευκολότερη αξιολόγηση αυτών, χάρη στην ταυτόχρονη αναζήτηση σε όλα τα ΙΑ μέσω της Κεντρικής Πύλης Αναζήτησης του ΣΕΑΒ (beta version).
 • Αποτελεσματικότερη χαρτογράφηση της διαθέσιμης γνώσης στα συμμετέχοντα ιδρύματα/φορείς, μέσω της δυνατότητας θεματικής και σημασιολογικής αναζήτησης επί του συνόλου των τεκμηρίων τους.
 • Αύξηση του όγκου του διαθέσιμου υλικού, ως αποτέλεσμα της προώθησης θεσμικών μέτρων για την κατάθεση τεκμηρίων στα ΙΑ, με ταυτόχρονη βελτίωση της μέσης ποιότητας αυτών χάρη στην τήρηση προδιαγραφών ποιότητας.
 • Μεγαλύτερη προβολή επιστημονικού/ερευνητικού υλικού από τα συμμετέχοντα ιδρύματα/φορείς στο εξωτερικό και επιρροή της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας μέσω της εγγραφής της κεντρικής πύλης πρόσβασης ελληνικών ΙΑ σε διεθνείς καταλόγους καταθετηρίων με έντονη επισκεψιμότητα.

 

Μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του λογισμικού HEAL-DSpace, που αναπτύχθηκαν από τον ΣΕΑΒ ειδικά για την έκδοση αυτή, περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία μητρώου μετα-δεδομένων HEAL Meta, κατά το πρότυπο που έχει προδιαγραφεί στο Τεύχος ελάχιστων λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών ακαδημαϊκών ΙΑ.
 • Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών πεδίων μετα-δεδομένων ανά τύπο τεκμηρίου (π.χ. διπλωματικές εργασίες, άρθρα περιοδικών κτλ.), κατά την υποβολή στην ίδια συλλογή.
 • Πολυγλωσσικά μηνύματα και βοηθητικά κείμενα, κατά τη διαδικασία υποβολής.
 • Υποστήριξη επιλογής γλώσσας σε επιθυμητά πεδία, κατά τη διαδικασία υποβολής.
 • Υποστήριξη κρυφών αρχείων ανά τεκμήριο, κατ' επιλογή του χρήστη ή/και του διαχειριστικού προσωπικού.
 • Ενσωμάτωση υποστήριξης απομακρυσμένης υπηρεσίας πρότασης θεματικών όρων, κατά την υποβολή, μέσω επικοινωνίας με την Κεντρική Πύλη Αναζήτησης του ΣΕΑΒ.
 • Δημιουργία OAI-PMH Crosswalk, ώστε τα εξαγόμενα μετα-δεδομένα να συμμορφώνονται με το σχήμα μετα-δεδομένων HEAL XSD.
 • Δημιουργία OAI-PMH Crosswalk, ώστε τα εξαγόμενα μετα-δεδομένα να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του OpenAIRE v3.
 • Υλοποίηση μηχανισμού Embargo, που πληροί τις πολιτικές πρόσβασης που ορίζει το HEAL XSD.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην υπηρεσία και τεχνική υποστήριξη πατήστε εδώ.

 

Στα πλαίσια της υπηρεσίας, έχουν υλοποιηθεί και εγκατασταθεί εώς τώρα τα αποθετήρια που περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ίδρυμα  URL Συμβατότητα με HEAL-META  Σχόλια
 ΕΜΠ  http://dspace.lib.ntua.gr/ Συμβατό Μεταδεδομένα HEAL Meta είναι διαθέσιμα για τα νέα τεκμήρια. Τεκμήρια που έχουν προκύψει από μετάπτωση του παλαιού ΙΑ διαθέτουν μεταδεδομένα Dublin Core.
 ΤΕΙ Ηπείρου  http://apothetirio.teiep.gr Συμβατό  
 ΤΕΙ Αθήνας  http://hypatia.teiath.gr Συμβατό  
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου http://195.251.38.253:8080/xmlui Μη Συμβατό  
ΤΕΙ Καβάλας http://83.212.168.57 Συμβατό  
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας http://apothesis.teicm.gr/ Συμβατό  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://hellanicus.lib.aegean.gr/ Διαδικασία σε εξέλιξη

Σε Πιλοτική Λειτουργία

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://62.217.125.90 Συμβατό  Σε Πιλοτική Λειτουργία
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης     Σε υλοποίηση
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος https://repository.ihu.edu.gr Συμβατό   
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών      Σε υλοποίηση
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας http://62.217.127.169   Σε υλοποίηση 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://olympias.lib.uoi.gr/   Σε Πιλοτική Λειτουργία 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης      Σε υλοποίηση
ΤΕΙ Πελοποννήσου http://nestor.teipel.gr/xmlui/ Συμβατό   
ΤΕΙ Κρήτης      Σε υλοποίηση
ΤΕΙ Λάρισας      Σε υλοποίηση
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο      Σε υλοποίηση
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών http://okeanos-dspace.hcmr.gr  Συμβατό Σε Πιλοτική Λειτουργία 

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών