ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

Μέλη - Συνεργαζόμενοι φορείς

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών του. Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαμβάνονται η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους κεντρικών βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό επίπεδο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους.

Μέλη του Συνδέσμου είναι όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας (22 Πανεπιστήμια και 14 Τ.Ε.Ι.), η Ακαδημία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Εξάλλου, στο πλαίσιο των δράσεών του, ο Σ.Ε.Α.Β. συνεργάζεται με φορείς της Ελλάδας και της Κύπρου. Συνεργαζόμενα μέλη του είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

Πανεπιστήμια

Τα 22 Πανεπιστήμια της Ελλάδας είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

 1. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Πανεπιστήμιο Κρήτης
  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
  Πολυτεχνείο Κρήτης
  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Τα 14 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ασπαίτε

ΤΕΙ Αθήνας

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Ηπείρου

ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Κρήτης

ΤΕΙ Πειραιά

ΤΕΙ Πελοποννήσου

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

 

Ερευνητικά Ιδρύματα - Συνεργαζόμενα μέλη

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - ΥΠΕΠΘ

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» - Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Κέντρο Ιχθυοκαλλιέργειας Αχελώου

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών