ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

Επιστημονικές Ηλεκτρονικές Πηγές

Ενεργές υπηρεσίες

Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Πηγές

Δικτυακή Πύλη HEAL-Link

Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link

ΔΙΑΔΟΣΙΣ - Υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων

Υπηρεσία Υποδομής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης μέσω του HEAL-Link Federation

Υπηρεσία Υπολογιστικού Κόμβου Σ.Ε.Α.Β. – Κόμβος Α.Π.Θ.

Υπηρεσία Διαχείρισης των Ηλεκτρονικών Πηγών του Σ.Ε.Α.Β. (HEAL-Link ERMS – Electronic Resources Management System)Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Πηγές

Αποτελεί την κύρια υπηρεσία των Ηλεκτρονικών Πηγών, αφού μέσω αυτής παρέχεται πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό Ηλεκτρονικών Πηγών -συμπεριλαμβάνονται περισσότερα από έντεκα χιλιάδες εξακόσια (11.600) επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά πλήρους κειμένου, επιστημονικές βάσεις, ηλεκτρονικά βιβλία κ.λπ., όλα διατιθέμενα μέσω συμβάσεων που έχουν συναφθεί με είκοσι δύο (22) διεθνείς εκδοτικούς οίκους.

Ιστότοπος υπηρεσίας

 

Δικτυακή Πύλη HEAL-Link

Μέσω της δικτυακής πύλης των Ηλεκτρονικών Πηγών, κατ΄ αρχήν τα μέλη του Σ.Ε.Α.Β. έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά (εκδοτικών οίκων) στα οποία έχει συνδρομή ο Σ.Ε.Α.Β. Η πρόσβαση προσφέρεται μέσω ενός αλφαβητικού καταλόγου ή μέσω θεματικής κατηγοριοποίησης, ειδικότερα της υιοθετηθείσας από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings).

Επίσης, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν και να αποκτήσουν πρόσβαση στο υπο περιβάλλον My HEAL-Link. Το συγκεκριμένο υπο περιβάλλον υποστηρίζει την εξατομικευμένη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά της Συλλογής. Μέσα στο My HEAL-Link, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το εξατομικευμένο περιβάλλον του (Προφίλ).

Η εν λόγω Δικτυακή Πύλη αναβαθμίζεται με την ανάπτυξη και παροχή δικτυακών υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης, τόσο του προσωπικού των βιβλιοθηκών-μελών του Σ.Ε.Α.Β. όσο και των τελικών χρηστών, σε θέματα Ηλεκτρονικών Πηγών (συμβάσεις, τεχνικά ζητήματα, πρόσβαση κ.λπ.), μέσα από σχετικό ιστότοπο που θα περιλαμβάνει: στατικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό και Συχνές Ερωτήσεις (FAQs), αποστολή Newsletter στα μέλη του Σ.Ε.Α.Β., εμπλουτισμό της υπάρχουσας ιστοσελίδας και βελτίωση του Γραφείου Αρωγής (Help-Desk) της συγκεκριμένης υπηρεσίας, εμπλουτισμό του δικτυακού τόπου των Ηλεκτρονικών Πηγών, καθώς και διαχείρισή του με Νέες Τεχνολογίες (Ajax, jQuery, memcache), οι οποίες θα ανανεώνουν και θα βελτιώνουν τη λειτουργικότητα και την ταχύτητά του, και άρα θα διευκολύνουν τους τελικούς χρήστες.

Ιστότοπος υπηρεσίας

 

Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link

Η Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link παρέχει, κατά αποκλειστικότητα, τη δυνατότητα στις βιβλιοθήκες και στους τελικούς χρήστες των Δημοσίων/Μη κερδοσκοπικών Οργανισμών και Φορέων που δεν αποτελούν μέλη του Συνδέσμου, να αιτούνται το πλήρες κείμενο των επιστημονικών άρθρων που θεωρούν απαραίτητα για τις ανάγκες της επιστημονικής τους πληροφόρησης και τα οποία δημοσιεύονται σε περιοδικά/συνδρομές της HEAL-Link.

Αναπτύχθηκε και λειτουργεί με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) που διέπουν τις επιστημονικές εκδόσεις και πληροφοριακές πηγές, όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις του HEAL-link με τους εκδότες.

Ιστότοπος υπηρεσίας

 

ΔΙΑΔΟΣΙΣ - Υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων

Η Υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων ΔΙΑΔΟΣΙΣ που προσφέρεται σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ, αφορά διαδανεισμό ιατρικών άρθρων προς δημόσιες Νοσοκομειακές Μονάδες, οι οποίες δεν αποτελούν μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Hellenic Academic Libraries Link – Heal-Link).

Αναπτύχθηκε και λειτουργεί με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) που διέπουν τις επιστημονικές εκδόσεις και πληροφοριακές πηγές, όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις του HEAL-link με τους εκδότες.

Ιστότοπος υπηρεσίας

 

Υπηρεσία Υποδομής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης μέσω του HEAL-Link Federation

Η υπηρεσία Υποδομής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication/Shibboleth) μέσω της Ομοσπονδίας Σ.Ε.Α.Β. (HEAL-Link Federation) χρησιμοποιεί μια ολοκληρωμένη και ομόσπονδη προσέγγιση, εφόσον κάθε συμβαλλόμενο μέρος (ιδρύματα-μέλη, εκδοτικοί οίκοι) ελέγχει τα βήματα σχετικά με την πιστοποίηση και εξουσιοδότηση των χρηστών και οι Ηλεκτρονικές Πηγές που διαθέτουν τους πόρους καθορίζουν τους κανόνες πρόσβασης των μελών των εν λόγω μερών. Επί του παρόντος, μέσω της ομοσπονδίας Σ.Ε.Α.Β., έχουν πρόσβαση στους εκδότες που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία (Elsevier, Project Muse, Springer) όλα τα μέλη που διαθέτουν τις αντίστοιχες κατάλληλες υποδομές (σύστημα χρηστών, υποστήριξη λογισμικού Shibboleth). Η υπηρεσία αυτή αναβαθμίζεται ώστε να επεκταθεί σε όλους τους εκδότες και για όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.Β.

  

Υπηρεσία Υπολογιστικού Κόμβου Σ.Ε.Α.Β. – Κόμβος Α.Π.Θ.

Ο υπολογιστικός κόμβος του Σ.Ε.Α.Β. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με βασική υπηρεσία την επεξεργασία, καταγραφή και περιγραφή των δεδομένων επιστημονικού περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) και πλέον χρόνων λειτουργίας του Σ.Ε.Α.Β. έχει συσσωρευτεί και συνεχίζει να σωρεύεται ένας τεράστιος όγκος/αρχεία επιστημονικού περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή [π.χ. αρχεία των τευχών των περιοδικών των συνδρομών του Σ.Ε.Α.Β. σε ψηφιακή μορφή (back files)]. Το εν λόγω υλικό, καθώς και όλα τα δεδομένα που δημιουργούνται από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Σ.Ε.Α.Β., θα αποθηκεύονται σε αυτόν τον κόμβο.

  

Υπηρεσία Διαχείρισης των Ηλεκτρονικών Πηγών του Σ.Ε.Α.Β. (HEAL-Link ERMS – Electronic Resources Management System)

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στη διαχείριση των Ηλεκτρονικών Πηγών του Σ.Ε.Α.Β. (HEAL-Link), μέσω της χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών (Electronic Resources Management System-ERMS), καθώς και στη συγκέντρωση, οργάνωση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των συνδρομών των μελών του Σ.Ε.Α.Β.

Το Σ.Δ.Η.Π. (ERMS) θα προσφέρει τη δυνατότητα ολοκληρωμένων λύσεων τόσο αναφορικά με την «εσωτερική» διαχείριση των Ηλεκτρονικών Πηγών του Σ.Ε.Α.Β. (καταχώριση & διαχείριση τίτλων, άδειες χρήσης, συμβόλαια, κόστος, αναφορές χρήσης/αξιολόγησης κ.λπ.), όσο και με την υποστήριξη υπηρεσιών προς τις βιβλιοθήκες-μέλη του (π.χ. αποφυγή αλληλοεπικάλυψης τίτλων τοπικών Ηλεκτρονικών Πηγών), προς τους βιβλιοθηκονόμους των ιδρυμάτων καθώς και προς άλλους συνεργαζόμενους φορείς.

Επίσης, θα περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, διαχείριση και επεξεργασία των στατιστικών χρήσης των συγκεκριμένων πηγών.

Ιστότοπος υπηρεσίας

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών