ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

CRIS2016: Προβάλλοντας και μετρώντας υπεύθυνα την έρευνα: προφίλ, μετρήσεις, αντίκτυπος/απήχηση, διαλειτουργικότητα, 8 - 11 Ιουνίου 2016

Προβάλλοντας και μετρώντας υπεύθυνα την έρευνα: προφίλ, μετρήσεις, αντίκτυπος/απήχηση, διαλειτουργικότητα

8-11 Ιουνίου 2016, St Andrews, Σκωτία

Το συνέδριο CRIS 2016 θα ασχοληθεί με τις πρόσφατες τάσεις όσον αφορά τη διαχείριση, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τη χρήση των σύγχρονων Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφορίας για την Ερευνητική Δραστηριότητα (CRIS), φέρνοντας σε επαφή ερευνητές, υπευθύνους που διεξάγουν έρευνα ή που ασχολούνται με τη χρηματοδότησή της, βιβλιοθηκονόμους, διαχειριστές έρευνας, ειδικούς στις ΤΠΕ και φορείς χάραξης πολιτικής. Το συνέδριο φέτος θα εστιάσει στον ρόλο της μέτρησης και της προβολής της έρευνας, μέσω μιας αποτελεσματικής προσέγγισης της διαλειτουργικότητας και του αντίκτυπου (απήχησης) των υποκείμενων Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου (πατήστε εδώ).

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών