ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

[6-4-2016] Δημοσίευση 3ου τεύχους HEALJournal, «Προηγμένες Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ»

Ο «Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών / ΣΕΑΒ» ανακοινώνει τη δημοσίευση του τρίτου τεύχους (τεύχος 1, τόμος 2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2016) του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού του, "HEAL Journal", με θέμα τις «Προηγμένες Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ».

Το εν λόγω τεύχος αποτελεί ένα Ειδικό Αφιέρωμα στη μνήμη του πρώτου προέδρου του ΣΕΑΒ, Βασίλη Παπάζογλου, για τον λόγο αυτό σε έξι από τα οκτώ κύρια άρθρα του καταγράφονται οι υπηρεσίες του ΣΕΑΒ που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των πιο πρόσφατων Δράσεών του, με τίτλο «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης ΣΕΑΒ» και «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα», οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Από τον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (πατήστε εδώ), επισκέπτεστε τον ιστότοπο του περιοδικού, βλέπετε τον Πίνακα Περιεχομένων και «κατεβάζετε» το πλήρες κείμενο των άρθρων που σας ενδιαφέρουν σε μορφή pdf ή epub (ειδική μορφή για ανάγνωση από ηλεκτρονικό αναγνώστη).
Με την ευκαιρία, η Συντακτική Ομάδα του HEAL Journal προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν άρθρα τους για δημοσίευση, κατόπιν αξιολόγησης, στο επόμενο -τέταρτο- τεύχος του περιοδικού.

Η προθεσμία υποβολής νέων άρθρων λήγει στις 30/09/2016.

 

Περιεχόμενα νέου τεύχους


 

Άρθρα Ειδικού Αφιερώματος

«Κάλλιπος» - Το μεγαλύτερο ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης (PDF, ePUB)

Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες πληροφοριακής παιδείας: η ανάπτυξη της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ILSEAB (PDF, ePUB)

Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων: ένα εργαλείο εντοπισμού ελληνικής βιβλιογραφίας (PDF, ePUB)

Η χαρτογράφηση του τοπίου των πνευματικών δικαιωμάτων του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος ως μέσο για την ενίσχυση της πρόσβασης στη γνώση: Η Υπηρεσία HEAL-Legal και η λειτουργία της (PDF, ePUB)

Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας – (ILSaS - Integrated Library System as Service): Από την ιδέα στην πράξη (PDF, ePUB)

Οριζόντια Δράση Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΣΕΑΒ (PDF, ePUB)

 

Κύρια άρθρα

Ικανοποίηση πληροφοριακών αναγκών των ΦμεΑ από την Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας (PDF, ePUB)

O Βιβλιοθηκονόμος στη λαϊκή κουλτούρα: στερεότυπα και πεποιθήσεις (PDF, ePUB)

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών