ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

[2-2-2016] Ολοκληρωμένη πρόταση για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου διάθεσης Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών συμμετέχει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου διάθεσης Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων.
Βασικά σημεία των προτεινόμενων αλλαγών είναι:
(α) η υιοθέτηση/ενίσχυση/χρηματοδότηση, εκ μέρους της Πολιτείας, της δημιουργίας ηλεκτρονικών συγγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης ως εναλλακτικής μεθόδου για τη διάδοση της Γνώσης και
(β) ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διανομής έντυπων συγγραμμάτων με έμφαση στη βελτίωση του τρόπου επιλογής των συγγραμμάτων από τους Καθηγητές, της αξιολόγησης του βαθμού αξιοποίησής τους, καθώς και στην υιοθέτηση ενός μηχανισμού για την ενθάρρυνση της επανα-χρησιμοποίησής τους από τους φοιτητές.

Πατήστε εδώ για το πλήρες κείμενο της πρότασης.

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών