ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

[10-9-2015] Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.)

Στο πλαίσιο των δράσεων του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) λειτουργεί, εγκατεστημένη στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) η οποία είναι η μοναδική σε εθνικό επίπεδο μονάδα ηλεκτρονικής συγκέντρωσης, καταγραφής και ανάλυσης στατιστικών στοιχείων κάθε μορφής, που αφορούν τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας μας, εφαρμόζοντας τεχνικές Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Η ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. είναι προσβάσιμη στον ιστότοπο http://mopab.seab.gr/

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών