ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

Προηγμένες Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης

Φορείς Υλοποίησης

Σύνδεσμος Eλληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών/Σ.Ε.Α.Β.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/Ε.Μ.Π.

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας/Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.


Φορείς Χρηματοδότησης

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ).

Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης/ΕΤΠΑ.

 

Υπηρεσίες

Ενιαίο περιβάλλον βιβλιοθήκης, με συμμετοχή έως και του 75% των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Κεντρική διαχείριση, διάθεση των ηλεκτρονικών πηγών του Σ.Ε.Α.Β.

Κεντρικές υπηρεσίες συμβούλου επιχειρηματικής ευφυΐας και διασφάλισης ποιότητας

Κεντρικές υπηρεσίες ευρετηρίων ελληνικών περιοδικών, ερευνητικών/ακαδημαϊκών οντοτήτων και ψηφιακών πηγών

Ομογενοποιημένη αναζήτηση και πρόσβαση στο περιεχόμενο διεθνών ετερογενών πηγών

Πολυμορφική ψηφιακή βιβλιοθήκη για φοιτητές Α.μ.Ε.Α.

Υπηρεσία υποστήριξης βιβλιοθηκονόμου & διαχείρισης, διάχυσης και ανάπτυξης λογισμικών βιβλιοθηκών

Υπηρεσίες υποστήριξης, δικτύωσης, προδιαγραφών & πιστοποίησης ιδρυματικών καταθετηρίων

Υπηρεσία υποστήριξης τελικών χρηστών (πληροφοριακή παιδεία)

Υπηρεσίες τεκμηρίωσης, προβολής και αξιοποίησης της επιστημονικής δραστηριότητας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Υπηρεσία νομικής συμβουλευτικής για την πνευματική ιδιοκτησία των Α.Ε.Ι.

Δημιουργία βάσεων μεταδεδομένων και ενοποιημένων υπηρεσιών σημασιολογικής αναζήτησης για ηλεκτρονικά μαθήματα των Α.Ε.Ι.

Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής

 

Οι εν λόγω  υπηρεσίες αξιοποιούν τεχνολογίες ανοικτής πρόσβασης, με όλα τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση τους: ισότιμη, ελεύθερη, άμεση, διαρκή και απαλλαγμένη από τέλη και από πολλούς περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων, διαδικτυακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικό και ψηφιακό ακαδημαϊκό, επιστημονικό, πολιτιστικό, ιστορικό κ.ά. περιεχόμενο.

Παράλληλα, υιοθετούν συνεργατικά πρότυπα λειτουργίας βασιζόμενα τόσο σε κεντρικές υποδομές, ενιαίες πολιτικές, συμμετοχική ανάπτυξη, όσο και σε ελεύθερη διάθεση για τοπική μεταφόρτωση και παραμετροποίηση. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, εξοικονομούνται υλικοτεχνικοί πόροι και αξιοποιείται ανθρώπινο δυναμικό από το σύνολο των βιβλιοθηκών, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών στην αναζήτηση, εντοπισμό και αξιοποίηση του ως άνω περιεχομένου.

 

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών