ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

Εκδόσεις

Ενεργές υπηρεσίες

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα

Περιοδικό Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - HEALJournal


 

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα

Η Δράση "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού, διαδραστικού, πολυμεσικού βιβλίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Προσφέρει, επίσης, μία μοναδική ευκαιρία στους διδάσκοντες των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να δημιουργήσουν επιστημονικό υλικό υψηλής ποιότητας προσβάσιμο από παντού. Η Δράση θα στηρίξει τις προσπάθειές τους τόσο υλικά, όσο και με την παροχή τεχνογνωσίας από εξειδικευμένο προσωπικό.

Ιστότοπος υπηρεσίας

 

Περιοδικό Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - HEALJournal

Το περιοδικό είναι μια συλλογική προσπάθεια των Επιστημόνων Πληροφόρησης που προέρχονται από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, και προσβλέπει στη δημιουργία μιας ευρύτερης κοινότητας επιστημόνων, προερχόμενων από τις δεξαμενές του επιστημονικού δυναμικού της Επιστήμης της Πληροφόρησης (συμπεριλαμβανομένων των πεδίων της Αρχειονομίας και Μουσειολογίας) αλλά και άλλων παρεμφερών επιστημονικών πεδίων, όπως της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών.

Ιδιαίτερα, στόχος του περιοδικού είναι η προσέλκυση επιστημόνων και από τα άλλα αυτά επιστημονικά πεδία και η ενθάρρυνση συνεργατικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο και της διεπιστημονικότητας του πεδίου της πληροφόρησης.

Ιστότοπος υπηρεσίας

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών